การเขียน mod rewrite เพื่อกำหนด ให้แสดงผล www

การเขียน mod rewrite เพื่อกำหนด ให้แสดงผล www

ในกรณีที่ท่านต้องการกำหนดให้การเข้า เว็บ youdomain.com แล้วแสดงผลเป็น www.youdomain.com ก็สามารถใช้ mod rewrite เข้ามาช่วย

โดยสร้างไฟล์ .htaccess แล้วนำไปใส่ไว้ใน folder public_html

โดยเขียน .htaccess ให้ใส่ข้อความดังนี้

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^youdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.youdomain.com/$1 [L,R=301]
</IfModule>

และในกระณีที่ต้องการบังคับแบบที่ไม่มี WWW ข้างหน้า URL ก็เขียน Code ดังนี้

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.youdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://youdomain.com/$1 [L,R=301]
</IfModule>

เพียงแค่นี้ ท่านก็สามารถกำหนดค่าตามที่ท่านต้องการได้แล้วครับ