บทความ

โดเมนเนม (Domain Name ) คืออะไร

โดเมนเนม คืออะไร โดเมนเนม (domain name) คือ ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพื่อระบุถึงไอพีแอดเดรสของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ “-” (ยัติภังค์) คั่นด้วย “.” (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน

SSL คืออะไร

SSL คืออะไร โปรโตคอล SSL คือมาตรฐานของเว็บในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และไซต์อีคอมเมิร์ซของ SSL ข้อมูลที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อของ SSL ได้รับการป้องกันโดยการเข้ารหัส ซึ่งเป็นกลไกการทำงานที่ป้องกันการดักฟังและการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่สื่อสารกัน SSL ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ และผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ใบรับรอง SSL เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีในการเริ่มต้นการทำงานของ SSL ลูกค้าจะทราบได้ว่า SSL กำลังทำงานอยู่เมื่อเบราเซอร์ที่ใช้แสดงเครื่องหมายกุญแจสีเขียว และแถบที่อยู่เริ่มต้นด้วย https แทนที่ http ใบรับรอง SSL สามารถใช้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต และเมล์เซิร์ฟเวอร์ เช่น IMAP, POP3 และ SMTP ในการรักษาความปลอดภัยของการรับและส่งเมล์ โดยทั่วไปแล้วจะมีการใช้งานใบรับรอง SSL แบบ 128 และ 256 Bit เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะที่มีการป้อนข้อมูลเหล่านั้นลงในแบบฟอร์มออนไลน์ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ เซิร์ฟเวอร์ และ ftp