SSL คืออะไร

SSL คืออะไร

SSL คืออะไร

โปรโตคอล SSL คือมาตรฐานของเว็บในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และไซต์อีคอมเมิร์ซของ SSL ข้อมูลที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อของ SSL ได้รับการป้องกันโดยการเข้ารหัส ซึ่งเป็นกลไกการทำงานที่ป้องกันการดักฟังและการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่สื่อสารกัน SSL ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ และผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ใบรับรอง SSL เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีในการเริ่มต้นการทำงานของ SSL

ลูกค้าจะทราบได้ว่า SSL กำลังทำงานอยู่เมื่อเบราเซอร์ที่ใช้แสดงเครื่องหมายกุญแจสีเขียว และแถบที่อยู่เริ่มต้นด้วย https แทนที่ http ใบรับรอง SSL สามารถใช้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต และเมล์เซิร์ฟเวอร์ เช่น IMAP, POP3 และ SMTP ในการรักษาความปลอดภัยของการรับและส่งเมล์

โดยทั่วไปแล้วจะมีการใช้งานใบรับรอง SSL แบบ 128 และ 256 Bit เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะที่มีการป้อนข้อมูลเหล่านั้นลงในแบบฟอร์มออนไลน์ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ เซิร์ฟเวอร์ และ ftp