Gmail เพิ่มความปลอดภัยต้องยืนยันแบบ 2 ชั้นตอน

Gmail เพิ่มความปลอดภัยต้องยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

Google ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของ Gmail ในกรณีที่มีแก้ไขการตั้งค่า ในส่วนที่ Google เห็นว่ามีความเสี่ยง โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนทุกครั้ง ซึ่งได้แก่

  • Filters: การสร้าง, แก้ไข หรือการเพิ่ม Filters
  • Forwarding: การเพิ่มการส่งต่ออีเมล หรือการตั้งค่าการส่งต่อแบบ POP/IMAP
  • IMAP access: การเปิดใช้งาน IMAP (ในกรณีที่เป็น Google Workspace แล้วแอดมินจะเปิดให้ผู้ใช้แก้ไขได้เอง)

ซึ่งหากมีการพยายามแก้ไขการตั้งค่าดังกล่าว ระบบจะให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน หรือยืนยันผ่านแอปในอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ หรือการยืนยันด้วยรหัส

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีผลกับผู้ใช้งานบริการ Google Workspace และ Google Account โดยจะเริ่มทยอยเปิดการใช้งานนี้

สำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถดูขั้นตอนการเปิดใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ที่ Manage a user’s security settings

ส่วนผู้ใช้งาน Google Account (แบบฟรี) ดูวิธีการเปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนได้ที่ Turn on 2-Step Verification

ที่มา-Workspace Updates