ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายวิทยา จันทรัตน์
สาขา อาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4)
เลขที่บัญชี 096-230673-8

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี รุ่งอรุณ โฮสติ้ง โดย นายวิทยา จันทรัตน์
สาขา อาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4)
เลขที่บัญชี 096-246712-8

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี นายวิทยา จันทรัตน์
สาขา บิ๊กซี พระราม4
เลขที่บัญชี 181-0-09167-5

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี รุ่งอรุณ โฮสติ้ง โดย นายวิทยา จันทรัตน์
สาขา บิ๊กซี พระราม4
เลขที่บัญชี 192-0-17193-2

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี นายวิทยา จันทรัตน์
สาขา บิ๊กซี พระราม4
เลขที่บัญชี 770-2-04829-4

PromptPay
ชื่อบัญชี
นายวิทยา จันทรัตน์
เลขที่บัญชี 087-169-5054

ช่องทางการชำระของ รุ่งอรุณ โฮสติ้ง ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking, เคาท์เตอร์ธนาคาร, CDM หรือ ATM  โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน / คำแนะนำของละธนาคาร

ช่องทางการชำระเงินอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ชำระผ่าน PromptPay โดยสามารถสแกน QR Code ด้านบน จากนั้นดำเนินตามขั้นตอน/คำแนะนำของระบบ

หมายเหตุ

  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 15 วันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
  • กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะถูกส่งให้ท่าน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหนังสือหักฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%