Microsoft Edge เตรียมเพิ่มมุมมองแนวตั้งให้กับฟีเจอร์แบ่งหน้าจอ

Microsoft Edge เตรียมเพิ่มมุมมองแนวตั้งให้กับฟีเจอร์แบ่งหน้าจอ

หลังจากที่ Microsoft Edge ได้เปิดตัวฟีเจอร์แบ่งหน้าจอ (Split screen) ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดก็ได้มีการเตรียมเพิ่มมุมมองแนวตั้ง (Vertical View) ให้ได้ใช้งานกันในเร็วๆ นี้

มุมมองแนวตั้งของฟีเจอร์แบ่งหน้าจอ ณ ขณะนี้ สามารถใช้งานได้ใน Microsoft Edge Canary Channel ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับทดลองของเบราว์เซอร์ โดยจะมีตัวเลือกให้เปลี่ยนเป็นมุมมองแนวตั้งได้เมื่อใช้งานโหมดแบ่งหน้าจออยู่

ที่มาภาพ : @Leopeva64

นอกจากนี้เมื่อมีการคลิกขวาที่ลิงก์ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเปิดลิงก์ดังกล่าวในหน้าต่างแบบแยกหน้าจอได้ หรือหากเปิดใช้งานโหมดแบ่งหน้าจออยู่แล้วก็สามารถเลือกเปิดลิงก์บนหน้าจอซ้ายหรือขวาได้

ที่มาภาพ : @Leopeva64

อย่างไรก็ตามการใช้งานฟีเจอร์แบ่งหน้าจอในมุมมองแนวตั้งยังมีการแสดงตัวเลือก “ซ้าย” และ “ขวา” แทนที่จะเป็น “บน” และ “ล่าง” อยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้งานได้

ที่มา : MSPoweruser